Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Gerpe Pasi
Hakala Ville
Hemminki Toni
Hirvonen Juha
Käpylä Petri
Kuivalainen Jussi
Laine Marco
Petäjistö Jukka
Pietarinen Arto
Pihl Sampo"älä käytä"
Posa Tony
Rinkiö Marcus
Ruupunen Marko
Saari Jani
Sipilä Severi
Sutinen Jan
Välikangas Juho

Toimihenkilöt

Rajamäen Kehitys ry

Kiljavantie 231

05200 Rajamäki


Y-tunnus 0598128-2