10
ELO
18.30
Naiset - Nostalgia, Naisten Vitonen

RaKe Nostalgia - LoPa/2  1 - 0

Rajamäki 3 N