Seuramme säännöt lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sekä vapaaehtoisille toimijoille

Kunnioittava puhetyyli

 • Lapsille ja nuorille tulee puhua rohkaisten ja itsetuntoa vahvistaen.
 • Lapsia ja nuoria ei saa vähätellä, haukkua, uhkailla tai nöyryyttää missään tilanteessa.
 • Rasistista tai syrjivää kielenkäyttöä ei sallita missään tilanteessa.
 • Ketään ei jätetä vaille huomiota.

Kunnioittava kurinpito

 • Jos lapsi tai nuori toimii väärin, on tilanteeseen puututtava reilusti, kunnioittavasti ja lapsen kehitystason huomioiden.
 • Lapsille ja nuorille tulee antaa selkeät ohjeet. Huonon käyttäytymisen seurauksena lapselle tai nuorelle pitää antaa mahdollisuus pyytää anteeksi ja korjata toimintaansa.
 • Lapsen ja nuoren kanssa tulee keskustella rauhallisesti ja asiallisesti tapahtuneesta.
 • Kaikenlaiset fyysiset, nöyryyttävät tai pelottavat rangaistukset ovat kielletty.

Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä on kielletty

 • Seksuaalista häirintää ovat esimerkiksi seksuaalissävytteiset vitsit ja huomautukset, kehon ja ulkonäön kommentointi, epäasiallisten viestien lähettäminen, seksuaalisesti vihjailevat eleet ja ilmeet, seksuaaliset puheet ja kaksimieliset vitsit, homottelu ja huorittelu, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset sekä kysymykset, epäasialliset ja seksuaaliset viestit, kuvat, videot ja seksiä koskevat ehdotukset ja vaatimukset.
 • Sukupuoleen perustavaa häirintää ovat esimerkiksi halventava puhe toisesta sukupuolesta tai toisen sukupuolen alentaminen.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään harrastusympäristöön

 • Valmentajat tai muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät käytä alkoholia tai muita päihteitä eivätkä ole päihtyneenä lasten tai nuorten läsnä ollessa.
 • Valmentajat tai muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät tarjoa tai kannusta käyttämään alkoholia tai muita päihteitä.

Ammatillisten rajojen noudattaminen

Valmentaja tai muu lapsen tai nuoren tukijoukkoon kuuluva aikuinen:

 • Ei flirttaile alaikäisen lapsen tai nuoren kanssa, vaikka lapsi tai nuori itse sitä pyrkisi tekemään. Jos alaikäinen lapsi tai nuori ihastuu valmentajaan, tulee valmentajan pitää ammatillinen rooli ja hänen torjuttava lapsen tai nuoren lähestymisyritykset kunnioittavasti.
 • Ei utele lapsen tai nuoren yksityiselämästä, ellei ole huolissaan tämän turvallisuudesta. Tässä tapauksessa asiasta on ilmoitettava myös seuran johdolle.
 • Ei tarjoa kyytiä yksittäiselle lapselle tai nuorelle ilman huoltajan lupaa.
 • Ei pyri jatkuvaan kanssakäymiseen lapsen tai nuoren kanssa harrastuksen ulkopuolella tai siihen liittymättömissä asioissa esimerkiksi soittelemalla tai viestittelemällä.
 • Ei peseydy tai pukeudu samassa tilassa samaan aikaanlasten tai nuorten kanssa, ellei se ole seurassa määritelty soveliaaksi. Julkisissa pukuhuoneissa lasten ja nuorten turvallisuus on kuitenkin taattava ja tiloja valvottava tarvittaessa.
 • Ei nuku yksin samassa tilassa lasten ja nuorten kanssa. Nukkumistilojen valvojana pitää olla aina vähintään kaksi aikuista.
 • Ei kutsu lasta tai nuorta kotiinsa, ellei läsnä ole myös muita lapsia ja nuoria sekä valmentajia tai muuta tukijoukkoa.
 • Ei järjestä kahdenkeskisiä harjoituksia. Harjoituksissa tulee olla läsnä vähintään kaksi muuta harjoittelijaa tai muita henkilöitä.
 • Ei pidä matkalla ollessa kahdenkeskisisä tapaamisia kummankaan huoneessa. Tapaamiset pidetään aina julkisissa tiloissa.
 • Ei anna lapselle tai nuorelle lahjoja tai rahaa ilman harrastukseen/kilpailuun määriteltyä tarkoitusta.

Toimintaohjeet

 • Jos näet kenenkään rikkovan näitä sääntöjä, ilmoita asiasta välittömästi seuran häirintäyhteyshenkilöille.
 • Kuuntele ja suhtaudu vakavasti, jos lapsi tai nuori kertoo itseensä kohdistuvasta epäasiallisesta käyttäytymisestä.
 • Jos huoli herää lapsen tai nuoren hyvinvoinnista, kerro asiasta välittömästi seuran häirintäyhteyshenkilöille.

Häirintäyhteyshenkilöiden yhteystiedot

Tähän osoitteeseen voit lähettää ilmoituksen häirinnästä tai epäasiallisesta käyttäytymisestä: stop@rajamaenkehitys.net

RaKe:n häirintäyhteyshenkilöt:

 • Henna Niskala, 040 826 8491
 • Mira Kiuru
 • Tuomo Peltola, 050 590 4301

Voit lähettää myös anonyymin ilmoituksen tämän linkin kautta: Häirintäilmoituslomake

 • Huomioithan ettei nimettömien ilmoituksen perusteella voida ryhtyä jatkotoimenpiteisiin, vaan asia tulee vain yhteyshenkilöille tiedoksi.
 • Anonyymin ilmoituksen kautta voi tuoda esille yleisiä havaintoja.
 • Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja voimassa olevien lakien mukaisesti.

Rajamäen kehitys ry. 10.6.2024

Rajamäen Kehitys ry

Kiljavantie 231

05200 Rajamäki


Y-tunnus 0598128-2