Tukirahaston säännöt

1. Rahaston nimi

Rahaston nimi on Premix Tukirahasto.

2. Pääoma

Rahaston peruspääoma on Premix Oy:ltä lahjoituksena saatu 40 000 euroa.

Rahasto on osa Rajamäen Kehitys ry -yhdistystä, joka toimii rahaston ylläpitäjänä.

3. Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoitus on turvata lähiseudun lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen aloittaminen tai jatkuminen perheissä, joissa on työttömyyden, sairauksien, perheen koon tai muun perheen toimentuloon vaikuttavan syyn vuoksi vaikeuksia selvitä harrastuksen kustannuksista. Varat käytetään lyhentämättömänä tuen tarvitsijoille.

4. Avustukset

Tarkoitusta toteuttaakseen rahasto voi jakaa seuran jäsenille avustuksia, joilla katetaan harrastusmaksuja ja harrastuksen välttämättömiä varustehankintoja.
Avustus on henkilökohtainen ja sen myöntämisestä päättää kulloinenkin seuran puheenjohtaja ja taloudenhoitaja.
Tukea myönnetään harrastamiseen seuran joukkueissa tai harrasteryhmissä, ei kesän leireihin.
Tuen saamisen edellytyksenä on seuran jäsenyys.Tukea voi saada enimmillään 300 €/harrastaja/vuosi.

Tukea haetaan kalenterivuodeksi kerrallaan erillisellä hakemuksella, joka osoitetaan seuran taloudenhoitajalle.

5. Rahaston sääntöjen muuttaminen

Rahaston säännöistä päättää seuran hallitus.

Hallitus on hyväksynyt rahaston päivitetyt säännöt 13.4.2023.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä muilta osin paitsi liittyen rahaston tarkoitukseen.

Rajamäen Kehitys ry

Kiljavantie 231

05200 Rajamäki


Y-tunnus 0598128-2