PREMIX TUKIRAHASTOSTA APUA HARRASTUSKUSTANNUKSIIN

Rake on perustanut Premix Oy:ltä saamallaan lahjoituksella tukirahaston joulukuussa 2020. Haluamme yhdessä varmistaa, että mahdollisimman moni rajamäkeläinen lapsi ja nuori voi osallistua valitsemaansa harrastukseen.

Rahaston tarkoituksena on tukea lähialueen lapsia ja nuoria, joilla liikuntaharrastuksen aloittaminen tai jatkaminen on vaikeutunut perheen taloudellisen tilanteen takia. Rahastosta voivat hakea tukea perheet, joilla on työttömyyden, sairauden, perheen koon tai jonkun muun perheen toimeentuloon vaikuttavan syyn vuoksi vaikeuksia selvitä Raken harrastusmaksuista.

Tukea voi hakea ympäri vuoden. Hakulomakkeeseen tästä

Seuran puheenjohtaja ja taloudenhoitaja käsittelevät hakemukset luottamuksellisesti ja tekevät päätöksen tuen myöntämisestä. Vain he tietävät tuensaajat. Tukipäätös annetaan kirjallisesti tiedoksi hakijalle.

Harrastajalle myönnetty tuki maksetaan suoraan seuran tilille, josta se kohdentuu harrastajan kuluihin. Seuran ulkopuoliselle tilille tukea ei siirretä.

Seuran hallitus vastaa rahaston hallinnoinnista ja kirjanpidon oikeellisuudesta.